تبلیغات
نگاه سه - خستگی ذهن و مقاومت دوچرخه سواران

خستگی ذهن و مقاومت دوچرخه سواران

سه شنبه 23 شهریور 1395 09:53 ب.ظ

 

خستگی ذهن و مقاومت دوچرخه سواران

 • خستگی ذهن و مقاومت دوچرخه سواران

  خستگی ذهن و مقاومت دوچرخه سواران

  خستگی ذهن و مقاومت دوچرخه سواران 

  دوچرخه سواران حرفه ای که همیشه در این رشته مشغول فعالیت هستند در برابر خستگی ذهن مصون هستند و مقاومت بالایی دارند. محققان دانشگاه کنت در بررسی‌های خود نشان دادند که ورزشکاران استقامتی حرفه‌ای از جمله دوچرخه‌سواران توانایی بیشتری در مقاومت در برابر خستگی ذهنی دارند.

  بررسی‌های اخیر نشان داده است ورزشکاران استقامتی بیشتر می‌توانند خستگی ذهن را تحمل کنند. نتایج این بررسی‌ها در مجله Plus one منتشر شده است.

  در این مطالعات کارایی 11 دوچرخه‌سوار حرفه‌ای باهم مقایسه شد. محققان معتقدند که مقاومت در برابر خستگی ذهنی را می‌توان با تمرین و فعالیت فیزیکی سخت بهبود بخشید.

  بررسی‌های انجام شده نشان داده است مقاومت در برابر خستگی ذهنی اراده ورزشکاران را افزایش می‌دهد و در مسابقه‌ها می‌توانند تاثیر زیادی بر کارایی ورزشکاران داشته باشند.